เปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล TEL: 090-6545829 LINE: healtoffice
BASKET
(0)

เกี่ยวกับเรา

  วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรต้นแบบ พัฒนาระบบการส่งต่อที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นผู้นำด้าน Network Marketing ที่ทุกคนให้การยอมรับ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้สนใจทั่วโลก
  เราผนึกกำลังกับพันธมิตร ทางธุรกิจระดับสากล ในการนำเสนอนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป็าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราส่งเสริม ดูแล ใส่ใจ และผลักดันสมาชิกทุกคน ให้ประสบความสำเร็จ มั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจและชีวิตตลอดไป

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงและสัมผัสได้
อัตราการเติบโตทางธุรกิจชนิดทิ้งความหมายคำว่า ก้าวกระโดด ด้วยขั้นตอนการทำงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งหมด คือ มุมมองการดำเนินธุรกิจ

ความมั่นคงทางธุรกิจ

บริษัท เดอะเจมส์ อินโนเวชั่น ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจมีทีมผู้บริหาร และผู้นำที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจเครือข่าย

คุณภาพสินค้า

สินค้าของบริษัท เดอะเจมส์ อินโนเวชั่น เป็นสินค้าที่ดีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าผ่านการรับรองจากหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.)

ระบบสนับสนุนธุรกิจ

บริษัท เดอะเจมส์ อินโนเวชั่น ได้พัฒนาระบบการขับเคลื่อธุรกิจให้ทันสมัยมีระบบการอบรมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเติมโตของสมาชิก และมุ่งเน้นสู่ความ เป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่าย.